Shade & new signs for the Granadella bus stop / Ombra i noves senyals per a la parada de bus de Granadella / Sombra y nuevas señales para la parada de bus de Granadella

The Services Department, led by Kika Mata, has provided shade, benches & new signage to the Granadella bus stop to improve the service for users.

La regidoria de Serveis, que dirigix Kika Mata, ha dotat a la parada de bus de la Grandella de nous bancs, una ombra i noves senyals per millorar el servei als usuaris.


La concejalía de Servicios, que dirige Kika Mata, ha dotado a la parada de bus de la Granadella de nuevos bancos, una sombra y nuevas señales para mejorar el servicio a los usuarios.

You are welcome to share this article These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Blogosphere News
 • email
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Live-MSN
 • Twitter
 • YahooMyWeb

Comments are closed.