Xàbia will have a health centre in the Arenal this summer / Xàbia tindrà un consultori mèdic en l’Arenal durant aquest estiu / Xàbia tendrá un consultorio médico en el Arenal durante este verano

85 square meters of prefabricated modules will be provided by the town council, & will be installed in the Javea Park area.

The Department of Health has approved the request made by the Town Council of Jávea, via the concessionaire Marina Salud, during the summer to provide an auxiliary office in the Playa del Arenal. After years of requests, the Valencian Government has agreed to offer a basic service to the thousands of visitors in July and August who are concentrated in both the beach area and the residential areas south of the town .
The service consists of a doctor, a nurse and a separate administrative staff & the Health Centre will be available from 15 June to 30 September.

1

L’Ajuntament habilita 85 metres quadrats en mòduls prefabricats per a les consultes que s’instal·laran en la zona municipal de Jávea Park

La Conselleria de Sanitat ha aprovat  la sol·licitud realitzada per l’Ajuntament de Xàbia, i canalitzada a través de l’empresa concessionària Marina Salut,  per a disposar durant l’estiu d’un consultori auxiliar en la Platja de l’Arenal. Després d’anys de reivindicacions, el Govern Valencià atén les peticions del Consistori per a poder oferir  en condicions el que és un servei bàsic als milers de visitants que es concentren al juliol i agost tant en la zona de platja com en les urbanitzacions del sud del municipi.

Segons han informat a l’Ajuntament des del departament comarcal de Salut, la plantilla assignada a aquest ambulatori consta d’un metge, un infermer i un administratiu independents de la plantilla assignada als centres de salut ja existents, tal com es reflectia en la petició formalitzada per l’alcaldia.

També en matèria de personal extra per a l’estiu, s’indica que el Centre de Salut es reforçarà des del 15 de juny al 30 de setembre amb un metge i un infermer.

1

El Ayuntamiento habilita 85 metros cuadrados en módulos prefabricados para las consultas que se instalarán en la zona municipal de Jávea Park

La Conselleria de Sanidad ha aprobado  la solicitud realizada por el Ayuntamiento de Xàbia, y canalizada a través de la empresa concesionaria Marina Salud,  para disponer durante el verano de un consultorio auxiliar en la Playa del Arenal. Tras años de reivindicaciones, el Gobierno Valenciano atiende las peticiones del Consistorio para poder ofrecer  en condiciones lo que es un servicio básico a los miles de visitantes que se concentran en julio y agosto tanto en la zona de playa como en las urbanizaciones del sur del municipio.

Según han informado al Ayuntamiento desde el departamento comarcal de Salud, la plantilla asignada a este ambulatorio consta de un médico, un enfermero y un administrativo independientes de la plantilla asignada a los centros de salud ya existentes, tal y como se reflejaba en la petición formalizada por la alcaldía.

También en materia de personal extra para el verano, se indica que el Centro de Salud se reforzará desde el 15 de junio al 30 de septiembre con un médico y un enfermero.

You are welcome to share this article These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Blogosphere News
 • email
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Live-MSN
 • Twitter
 • YahooMyWeb

Comments are closed.